ชื่อ - นามสกุล :นางอรวี นิจจอหอ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านบางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Telephone :0866101501
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :